МедПортал

Повсюдне поширення наркоманії набуло загрозливих масштабів, а заходи, що вживаються в якості профілактики даного небезпечного для кожного явища, повинні бути спрямовані на всі верстви суспільства і представляти собою комплекс різнопланових дій з високим ступенем результативності.

Заходи щодо профілактики наркоманії

Різного роду заходи, мета яких - профілактика наркоманії, повинні направлятися виявлення наявних провокаційних чинників і випадків пристрасті до наркотичних речовин, а також визначення причин схильності до наркоманії. Важливим також я є знаходження шляхів усунення можливостей і причин виникнення даної хвороби.

Основними напрямками заходів з профілактики наркоманії та алкоголізму є соціальні, педагогічні та медико-психологічні заходи, спрямовані на виявлення наявних проблем і можливість їх вирішення. Найбільш важливими на сьогоднішній день можна вважати проведення профілактичних заходів в школі, оскільки саме підлітки є категорією населення, найбільш схильних до чужого (часом негативному) впливу. Спільна роботу педагогів і батьків може забезпечити найбільшу результативність цих заходів.

Важливими слід вважати також заходи, що здійснюються за допомогою ЗМІ: можливість максимально широкого поширення даних про шкоду наркотичної залежності, масові опитування та інформація про можливості отримання анонімної допомоги, - все це може широко висвітлюватися за допомогою засобів масової інформації.

Найбільш дієвими такі заходи стануть в тому випадку, якщо інформація подається в найбільш просто сприймають формі і позитивному ракурсі, щоб не викликати реакції відторгнення. Це особливо важливо при роботі з підлітками, які в силу своїх вікових особливостей часто сприймають все нове негативно. Її значеннєве навантаження повинне підноситися в позитивному, життєстверджуючому ключі - саме такий підхід дозволяє отримати результаті при роботі з людьми, які вже мають досвід вживання наркотичних препаратів.

Напрями

Застосування декількох основних напрямків по розробці і впровадженню методів профілактичної роботи щодо поширення наркоманії дозволяє максимально ефективно впливати на цільову аудиторію і отримувати відчутні результати у вигляді виявлення випадків прихильності наркотиків і надання медичної, соціальної та психологічної допомоги наркоманам.

До найбільш важливим слід віднести чотири головні напрямки в такої роботи:

 • Проведення активної виховної та просвітницької роботи серед підлітків та молоді через її особливості сприйнятливості до прилучення до наркотичних речовин. Така роботи повинна проводитися в школах і установах освіти, причому проведення її у вигляді опитувань, діалогів і правильно побудованих лекцій принесе значно більші плоди в порівнянні з примусовим відвідуванням лекційних занять з не дуже цікаво побудованим планом роботи.
 • Санітарно-гігієнічне виховання населення засноване на інформуванні населення про шкоду наркотиків, їх негативний вплив на всі сфери життя, і проводяться такі заходи також у вигляді підношення необхідної інформації. Здійснюватися це може за допомогою засобів ЗМІ, телебачення і радіомовлення.
 • Громадська боротьба з поширенням і вживанням наркотиків. Тут важливим складовим чинником успіху стане особистий приклад і інформації та можливості отримання анонімної допомоги як медичного, так і психологічного характеру.
 • Адміністративно-законодавчі заходи застосовуються вже в разі явного порушення законів. І боязнь несення справедливого покарання за поширення і вживання наркотиків також може послужить хорошу службу в справі профілактики поширення наркоманії.
 • Ці чотири головні напрямки роботи з інформування населення, зокрема молоді, а також практичні роботи (діалоги, опитування та анкетування) дозволяють добитися головної мети профілактики - виявити наявність вже наявних проблем і попередити їх подальший розвиток.

Види профілактики

У роботі, що проводиться з населенням слід розрізняти кілька основних аспектів, які дозволяють правильно підібрати засоби по профілактиці і систематично впливати на всі верстви і категорії суспільства. Існує три ступені впливу на цільові групи і населення в цілому.

Первинна

Основною метою первинної профілактики є попередження початку прилучення до наркотичних засобів.

Основними стратегіями в даному напрямку слід вважати:

 • соціальний вплив, яке здійснюється при взаємодії з населенням;
 • психологічна допомога дозволяє вирішити виникаючі проблеми всередині особистості і при взаємодії з оточуючими, всередині колективу;
 • педагогічні методи, щоб забезпечити отримання результату шляхом проведення навчання і пізнавальних бесід.

Не можна переоцінити в цьому відношенні і допомогу ЗМІ в поширенні даних про негативну дію всіх видів наркотичних препаратів на здоров'я і соціальну адаптацію людини. Допомога волонтерів, які також організовують і проводять просвітницьку роботу і допомагають знайти рішення тим, хто має певні проблеми і вже відчуває свою наркозалежність.

Вторинна

В цілі вторинної профілактики входить максимально раннє виявлення осіб, які вже мали досвід прилучення до наркотиків і можуть або вже отримали залежність від таких речовин. Також вторинна профілактика займається питаннями запобігання рецидивам і поверненням до наркотичних засобів.

При недостатності же вторинної профілактики застосовується третинна.

Третинна

При виявленні наркотичної залежності застосовуються заходи по їх відновленню. Для цього здійснюється ряд медичних і соціально-психологічних заходів, спрямованих на усунення такої патологічної тяги до наркотиків.

На відео доповідь про сучасні методи і форми профілактики наркоманії:

Робота соціального педагога

Соціальний педагог, будучи одним з найбільш важливих ланок у профілактичній роботі в запобіганні поширенню наркоманії, виконує безліч різнопланових завдань і може в значній мірі допомогти людині, який або схильний до прояву наркотичної залежності, або вже її має.

Для отримання позитивного результату в процесі соціально-педагогічної профілактики наркоманії, педагог повинен максимально індивідуально підходити до даної проблеми, даючи підлітку можливість повністю висловитися, а правильну мораль підносити по можливості акуратно і послідовно. При цьому акцент на профілактичні заходи може робитися і в урочні, і в позаурочні години.

До найбільш результативним методам роботи з підлітками з проведення профілактики наркоманії слід віднести наступні форми:

 • Проведення бесіди, яка стане найбільш довірчої - саме такий підхід дасть максимальні результати і дозволить налагодити контакт. У процесі бесіди розкриваються головні негативні впливи наркотичних препаратів на соціальну адаптацію та вплив на здоров'я, а також наслідки для вживає наркотики і його оточення.
 • Дискусія - залучення в бесіду підлітка дозволяє виявити наявність проблеми або можливе її появу. При правильно підібраному сценарії можна найбільшою мірою домогтися довірливого ставлення і отримати максимум інформації, запропонувавши надання необхідної допомоги (медичної та психологічної).
 • Лекції - даний метод дозволяє донести необхідні дані і в більшій мірі підвищити ступінь інтересу аудиторії до питання профілактики наркоманії. Матеріал, їх підносили в процесі лекції, повинен бути в найбільш зручній формі, щоб підліток міг сприйняти її і застосувати.
 • Рольові ігри також дозволяють відтворити ситуації, коли виникла залежність від наркотичних препаратів може бути обіграна в процесі такої розваги. Наприклад, гра «Маріонетка» заснована на передачі відчуттів при управлінні людини іншими, а гра «Залежність-незалежність» в поєднанні з презентацією кадрів фільму про небезпеки наркотиків дозволяє відчути відчуття залежності та незалежності від наркотиків.
 • Психогимнастика - даний метод відноситься до невербальному методу впливу і дозволяє експресивно взаємодіяти в групі. За допомогою таких занять можна переживати певні емоції, проблеми в пристрасті до наркотиків в даному випадку виявляються за допомогою міміки, рухів, пантоміми.
 • Тренінг поведінки - групові заняття дозволяють розвинути навички соціалізації, вміння спілкуватися в колективі. А можливість варіантності поведінки дозволяє розглянути різні наслідки певних видів поведінки.

Методи опитування психолого-педагогічного дослідження дозволяють проводити анкетування серед підлітків, і такий метод вважається досить результативним при роботі з підлітками. Вони можуть здійснюватися в усній і письмовій формі.

Інтерв'ю та анкетування. За допомогою даної методики здійснюється специфічний вплив на людині або групу людей. Завдяки анкетування можна виявити погляди людини на існуючу проблему, його ставлення до наркоманії в цілому.

Які ж результати можуть виходити при використанні перерахованих програм з профілактики наркоманії?

Очікувані результати

Методи, спрямовані на профілактику наркоманії, принесуть відчутні результати при комплексному їх застосуванні та націленості на результат. Завдяки всім методам впливу на населення, зокрема на підлітків і молодь, стає можливим проведення профілактичних заходів, які дозволяють запобігти виникненню патологічної залежності і тяги до наркотичних речовин, а також вирішити проблему при виникненні вираженої залежності.

Формування основ здорового способу життя, розвиток особистісного потенціалу та навчання навичкам соціального спілкування дозволяють в більшій мірі зацікавити всі категорії населення в відсутності наркотичної залежності.